Menu

Lidt om klubben

Mørkøv IF – Fodboldafdeling er en fodboldklub under Mørkøv Idrætsforening. Foreningen er 80 år gammel.

Klubben har ca. 300 medlemmer, heraf ca. 200 ungdomsmedlemmer. Medlemmerne er fordelt på 3 seniorhold, 2 oldboyshold, 1 veteranhold og 13 ungdomshold.

Vi har en lang række af frivillige ledere og trænere, der varetager træning af hold, samt medvirker til at klubben fungerer i det daglige. Vi trækker også på en række frivillige kræfter til forskellige arrangementer og gøremål der giver MIF penge til at drive klubben.

Vi har i de seneste år oplevet en kraftig stigning i antallet af medlemmer i vores ungdomsafdeling og vi satser stærkt på at udvikle afdelingen.

Klubbens formål er at udbyde fodbold for alle vores medlemmer på så højt et niveau som muligt, men det er også klubbens formål at tilbyde et godt socialt klima, med respekt for alle der færdes i klubben. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt og rart at spille fodbold i Mørkøv IF.

Derfor tilbyder vi også vores trænere og holdledere kurser hos DGI, DBU Sjælland og DBU. Så de kan dygtiggøre sig til gavn for vores medlemmer.

Klubben har en bestyrelse på 7 personer, som forestår den daglige ledelse. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for varetagelse af opgaver vedrørende kredsen af sponsorer, videreudvikling af klubbens sportslige og sociale arbejde på såvel senior - som ungdomssiden.

Frank Saksun Formand Mørkøv IF fodboldafdeling