Menu

Ordinær generalforsamling 2023

image
Frank Saksun
02. februar 2023 kl. 18:32
Hermed referatet fra den årlige generalforsamling.

Tak til dem som deltog for at bidrage til gode og konstruktive dialoger under de forskellige punkter.

Der blev rørt lidt i gryden, Joachim Dyrby skiftede taburet og indtager nu posten som næstformand. Lars Villadsen har sagt tak for denne gang, vi siger tak for indsatsen til Lars. To nye blev valgt, Anders Frimann og Jesper Lehmann. Ingen suppleanter blev valgt, men alt det og meget mere kan man læse i referatet.

 

Referat fra ordinær generalforsamling for året 2022 Mørkøv IF Fodbold

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frank Saksun som blev valgt af forsamlingen.

Pkt. 2. Formandens beretning for året 2022.

Joachim Dyrby

Dette har været mit første hele år som formand, hvor en masse beslutninger har skulle tages. Jeg har forsøgt, at gøre det på min måde og den måde, jeg følte tjente klubben bedst. 

Det har været et udfordrende år, hvor vi har måtte sige farvel til en del ungdomsspillere og trænere af forskellige årsager. Det har også gjort, at vi måske har skulle tænke anderledes og gøre ting anderledes end før.

Dette har bl.a. betydet, at vi fik Michael Larsen til at hjælpe til i vores ungdomsafdeling, hvor vi desværre ikke har en ungdomsformand. 

Vi skylder Larsen en stor tak for hans store arbejde, hvor han har fået styr på de hold vi har tilbage og fået det organiseret. 

Derudover har vores forældreudvalg også knoklet til diverse stævner, hvor de har solgt slik, kaffe mm. til de fremmødte. De har også givet køkkenet en overhaling, hvor der er ryddet godt ud, samt købt nyt service. 

Der skal derfor også lyde en kæmpe tak til dem og det kæmpe arbejde de laver. 

På sponsorsiden er vi udfordret, da der ikke er mange steder tilbage i Mørkøv hvor vi kan søge støtte. Vores sponsoransvarlige Kim Hansson gør hvad han kan, men det er svært. Det er sagt før vi skal være bedre på det punkt udvide vores netværk, og få flere folk med i sponsorudvalget.

Tak til vores sponsorer.

På Seniorsiden har vi efter oprykning til serie 2. haft et udfordrende efterår. Hvor vi ikke har fået de point på kontoen som ønsket. Fremmødet til træning har ikke været tilfredsstillende, og det har været svært at stille hold til kampene. Det er 2. holdet der bliver mest ramt her, hvor vi har måtte melde afbud til flere kampe.

Vi har også sagt farvel til vores mangeårig cheftræner Sjørslev. Det er ikke sådan lige at skifte ud på den post. Vi har efter længere tids søgen været så heldige/dygtige, at få hevet en erfaren træner ind i Hans Peter Mulvad fra FKO. 

Han havde første træning i lørdags, hvor han fremlagde sine planer og ideer. Hvilket var meget spændende og inspirerende. Hans vil i den kommende sæson stå for 1. holdet sammen med Metin, som vil skal fungere i sin vanlige rolle som holdleder, men også assistere Hans til kampene.

På 2. holdet har vi Mathias Olsen og Jimmi Wind til at holde styr på drengene.

 

       2a. Beretning fra Ungdomskoordinatoren

Michael Larsen

Udover rollen som træner for U14 pigerne, har jeg fra sommeren 2022 varetaget opgaven som ungdomskoordinator. Efter en periode hvor flere trænere er stoppet i Mørkøv og nogle startet op andre i klubber, er flere spillere rykket med eller stoppet med at spille fodbold. Vi har måtte nedlægge hold i flere årgange, og samle dem der tilbage på nogle hold der giver mening.

Jeg hjælper trænerne med at få et bedre overblik, og at samarbejde mere med hinanden. Vi skal have stoppet "spillerflugten" have nye børn og unge til at spille fodbold. Og nogle af dem som er stoppet til at begynde igen, alle er velkommen. Vi har brug for flere trænere på næsten alle hold, så vi er flere om at deles om opgaverne.

Det er ikke kun op ad bakke, så slemt er det ikke der er mange gode ting at glæde sig over. En af dem er at vi oplever tilgang på pigeholdene, og vi for første gang i flere år skal spille 11-mands med vores U14 piger.

Vores fællesskab holder os sammen, mere end 60 ungdomsspillere har allerede bestilt det nye træningssæt så vi kan vise hvem vi er. Det er landet, og er hos trykkeren nu.

Her har mange sponsorer hjulpet med at gøre egenbetalingen så lille som muligt. Tak!

 

Pkt. 3. Beretning fra kasserer. Aflæggelse af 2022 regnskab for indstilling til hovedbestyrelsens generalforsamlingens godkendelse.

Kommentar.

Jeg syntes ud fra det fremmøde der er til træning i seniorafdelingen, og antallet af spillere der er. At regnskabet viser at der bliver brugt for mange penge på dem, og for lidt på ungdommen. Jeg kunne godt tænke mig man prioriterede ungdommen højere.

Svar.

Det syntes jeg også vi gør og vi vil gerne bruge mere, men der er kun de penge der er.

Efterfølgende en god debat om regnskabet, som indeholder en indtægt på 327.304 kr. og udgifter for 337.820 kr. Hvilket giver et underskud på 10.516 kr. og en kassebeholdning på 409.302 kr.

 

Pkt. 4. Fremlæggelse af afdelingens budget for det kommende år.

Der budgetteres med indtægter på 314.000 kr. og udgifter for 369.000 kr. som giver 55.000 kr. i underskud. Hvoraf størstedelen skyldes sponsorater til ungdomsafdelingens træningssæt der blev indbetalt i 2022. Den øvrige del er stigninger på stort set alt fra holdtilmeldinger til kaffe.

 

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.  (Intet til behandling)

 

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen ønsker en stigning på 100 kr. årligt for alle medlemmer.

Det bliver til en lang debat med for og imod.

Spørgsmål.

Har man undersøgt hvad kontingentet ligger på i de andre foreninger? så fodboldafdelingen ikke bliver fravalgt pga. kontingentet.

Svar.

Der er ikke ret mange som oplyser kontingentsatserne på deres hjemmesider, så det har vi ikke brugt så meget tid på. Vi er nød til at se på hvordan vi får vores økonomi til at hænge sammen. Sidste gang vi regulerede kontingentet var i 2019, næsten alt er steget siden dengang.

Spørgsmål.

Jeg syntes kontingentet rammer lidt skævt, når man har flere årgange samlet. Så kan de godt have forskelligt kontingent, men det er det samme de får for det.

Svar.

Det er korrekt det er ikke optimalt, det kan vi godt se når vi som nu er nød til at ligge flere årgange sammen på nogle hold for at have et tilbud til dem.

Forsamlingen er velkommen til at foreslå et alternativ til bestyrelsens oplæg. I henhold til vedtægterne har vi kun mulighed for, at lave ændringer i kontingentet på generalforsamlingen.

Da der efter noget tids snak ikke bliver fremsat et alternativ, bringes bestyrelsens forslag til afstemning. Det vedtages med 5 stemmer for og 2 imod, 5 valgte ikke at stemme.

 

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        7a. Valg af Formand for 2 år.

Frank Saksun blev valgt.

 

        7b. Valg af Sekretær for 2 år.

Anders Frimann blev valgt.

 

        7c. Valg af to Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Kim Hansson, genvalg

Jesper Lehmann blev valgt (ikke til stede, fuldmagt)

 

        7d. Valg af to suppleanter for 1 år.

Ingen blev valgt.

 

Pkt. 8. Eventuelt.

Hyggesnak og tak for i aften.

 

 

Den nye bestyrelse

Formand

Frank Saksun

Næstformand

Joachim Dyrby

Sekretær

Anders Frimann

Kasserer

Jørgen Reimers

Bestyrelsesmedlem

Kim Hansson

Bestyrelsesmedlem

Jesper Lehmann

Bestyrelsesmedlem

Michael Hylager

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mørkøv IF fodboldafdeling