Menu

Referat af bestyrelsesmøde den. 20-02-2023

image Vi håber at skabe mere synlighed og interesse for bestyrelsesarbejdet i Mørkøv IF fodbold. Ved at ligge mødereferater op til medlemmerne, og give et indblik i hvordan vi driver klubben.
Anders Frimann
22. februar 2023 kl. 16:16

Tilstede:

Frank Saksun (Formand)

Joachim Dyrby (Næstformand)

Jørgen Reimers (Kasserer)

Anders Frimann (Sekretær)

Jesper Lehmann (Web ansvarlig)

Kim Hansson (Sponsorater)

Gæst:

Michael Larsen (Ungdomskoordinator)

Afbud:

Michael Hylager (Bestyrelsesmedlem)

 

Det er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor arbejdsfordelingen og fokusområder aftales. Ungdomskoordinator Michael Larsen, der ønsker at vide mere om bestyrelsens arbejde er inviteret med.

Michael ønsker hjul på flere af vores mål, vi har kun et sæt 8-mands mål med hjul. Der er ansøgt i Fritidsportalen om fire mål mere med hjul, den venter vi svar på. Vi har nogle hjul liggende fra sidste år der ikke er monteret, her har vi brug for nogle hænder Hylager er tovholder. Det er et ønske fra bestyrelsen, og dem der passer vores baner at alle mål har hjul på. Så de er nemme at flytte under træning, og når græsset skal klippes. Det er en stor opgave vi ikke bare løser, her må vi være tålmodige.

Der er ønske om foldbare taktiktavler til fælles brug blandt trænerne, som man kan tage med ud på banerne. Der indkøbes to stk. og masser af tusser.

Vi ønsker flere ungdoms kampe om lørdagene, inden vores seniorer spiller. Så vi kan få flere mennesker samlet, og give forældreudvalget mulighed for at trille salgsboden ud. Vi skal tale med cheftræner Hans om de evt. er villige til at spille kl. 13:00 i stedet for 12:00

 

Omkring vores ungdomstrænerstab ønsker vi mere uddannelse, så de er bedre klædt på til opgaven. Det er svært at få dem af sted, så hvordan gør vi det? (Den tager vi op på et trænermøde)

Vi vil gerne have nogle seniorspillere ind som assistenter, de har noget fodboldfaglighed. Og vi kan drage nytte af, og knytte bånd på tværs af afdelingerne. Anders og Joachim tager en snak med drengene om det.

 

Der er mange opgaver i klubben der kræver bestyrelsens opmærksomhed. Vi kan ikke arbejde med dem alle på en gang, så vi har valgt dem vi mener er vigtigst til at begynde med. 

 

Opgaver/arbejdsfordeling:

Fællesskab og sammenhold - Frank

Hovedbestyrelsen - Jørgen

Hjemmeside - Jesper, Anders

Træner/Leder møde - Michael Larsen, Jesper, Frank

Referater -  Anders

Forældreudvalget - Jørgen

Sponsorer - Kim 

Senior repræsentanter - Anders, Joachim

 

Fællesskabet skal have et løft, vi er for langt fra hinanden. En tid med corona og uro på bestyrelsesposterne, har kostet på sammenholdet og integrationen af nye ledere og medlemmer. Det bliver Franks primære fokusområde, at samle alle med en funktion i klubben, skabe relationer og få flere frivillige til at melde sig under fanerne.

Jørgen forsætter som fodboldafdelingens repræsentant i Mørkøv IF hovedforening.

 

Jesper og Anders sætter fuld fokus på vores hjemmeside, der trænger til en oprydning og et gevaldigt løft. Der er flere ting som hjemmesiden kan, vi ikke udnytter i dag, udbygning af holdsider mm.

 

Træner /ledermøder kommer også til at omfatte forældreudvalget.

 

Anders vil som vores sekretær, skrive møde referater og holde styr på projekterne.

 

Jørgen bliver forældreudvalgets kontakt i bestyrelsen.

 

Kim forsætter som formand for sponsorudvalget, udvalg er et flot ord når han nærmest sidder med det alene. Her er alle med lyst og ideer på området, velkommen til at invitere sig selv indenfor.

 

Joachim og Anders er seniorafdelingens repræsentanter i bestyrelsen.

 

Det var alt for denne gang.

Mørkøv IF fodbold bestyrelsen

Luk